obrázek

Výuka angličtiny - reálné situace

Důraz je kladen na správné a plynulé použití jazyka v reálných situacích. Výuka angličtiny probíhá v Brně.

Angličtina - gramatika - výslovnost

kurzy angliČtiny - doučování angličtiny pro ZŠ - SŠ - VŠ

 Pohotová reakce je stejně důležitá nebo i důležitější než stoprocentní gramatická správnost.

Vyučujeme podle nejnovějších britských učebnic Headway, dále studenti dostávají doplňkový materiál jak ke gramatice tak i ke konverzačním tématům v podobě xerokopií.

  • výuka je určena pro děti, studenty i dospělé,
  • připravujeme k přijímacím zkouškám na SŠ, VŠ
  • k maturitám
  • k cambridge zkouškám - PET, FCE, CAE
  • doučování angličtiny na ZŠ, SŠ